Hva menes med å være fattig?

Når en voksen og et barn har oppunder 8000 kroner i måneden når leie og lysregning er betalt, er det å være fattig at man ikke kan kjøpe et stk. ost, for da velter budsjettet?

Jeg bare spør.

EN PENSJONIST