Dette er selvfølgelig et tilbud ingen pasient er tjent med, og jeg henvender meg til Trygdekontoret for å bytte til en lege med vanlig arbeidstid, altså full praksis.

Her får jeg vite at svært mange fastleger kun har delpraksis, altså åpent for pasienter to–tre dager i uken. Trygdekontoret har heller ikke, utrolig nok, oversikt over hvem som har full praksis kontra delpraksis.

Etter noen timer ved telefonen er jeg «heldig» og får bytte til en lege som har åpent fire dager pr. uke, men jeg må til legevakten med min akutte skade.

Kan fylkeshelsesjefen svare på følgende spørsmål: — Er fastlegeordningen tilpasset lege eller pasient? - Er fastlegeordningen en lukrativ bigeskjeft for legene? - Hvilke kriterier må en lege oppfylle for å bli tilsatt som fastlege? - Hvordan skal pasienter som har alvorlige lidelser som kreft, revmatisme, hjerteproblem osv. forholde seg når de har bruk for hjelp, både fysisk og psykisk, når de får tildelt lege med to dagers praksis pr. uke? - Hvem har stått for, og står for, kvalitetssikringen i forhold til pasientene, som vel denne ordningen er til for?

G.B. Johansen