Allmennpraktiserende leger får ganske riktig 278,— kroner pr pasient pr år. Men for det förste er gjennomsnittlig listelengde 1500 pasienter, 1200 hvis man har 4 pasientdager pr uke og en dag med offentlig legearbeid (helsestasjon, tilsynslege sykehjem osv). For det andre er det uansett ikke ren inntekt. Det går med til å dekke en del av utgiftene til drift av legekontoret: Lønn til sykepleier/legesekretær, husleie, utstyr med mye mer. I de aller fleste tilfellene vil basistilskuddet ikke dekke disse utgiftene, en del av inntektene fra pasientens egenandel og refusjon fra rikstrygdeverket går også med til å dekke utgiftene til drift av legekontoret.