Mitt spørsmål er: Er dette en spesielt ulykkesbelastet strekning, eller er det heller slik at politiet på forhånd vet at fangsten, og dermed pressedekningen, blir stor? Poenget mitt er at fartskontroller bør holdes der faren for ulykker er størst, ikke der inntektene til statskassen er størst. Hyppige fartskontroller i Fjøsangerveien får ikke meg til å kjøre roligere over Hardangervidda.

Av Pål Herstad,Bergen