Nedgangen i antall busspassasjerer er på 290.000 sammenliknet med samme periode i fjor. Alle de fem største byene her i landet opplever nedgang i antall personer som velger kollektivt fremfor bil. I Bergen har tallet på reisende gått ned med 2,4 prosent. En av årsakene til nedgangen er at billettprisene har steget to ganger det siste året.

— Hovedårsaken er at prisen på minstetakst økte med 15 prosent i løpet av 2002. Vi måtte forvente at nedgangen kom. Det har vi bygget inn i våre budsjetter. Men vi har det samme rutetilbudet nå som tidligere, dermed er det én forklaring; det er blitt for dyrt å ta bussen, sier administrerende direktør i Gaia Trafikk i Bergen, Arne Buanes til NRK.Han mener politikerne løper fra sine intensjoner og løfter om å satse på kollektivtrafikk.