Hans Os i Flyservice på Sandane seier til NRK Sogn og Fjordane at omlegginga av flyrutene 1. april i fjor er hovudårsaka til nedgangen. Både Førde, Sandane og Sogndal fått dårlegare tilbod til og frå Bergen. Og for flyplassen i Florø har færre ruter i helgane gitt negative utslag.