Selv om flytrafikken tok seg noe opp mot slutten av 2002, er statistikkene for Flesland lite hyggelig lesning for flyselskapene. For første gang siden 1995 var tallet på passasjerer, som tok rutefly til og fra Bergen, under tre millioner. Hele svikten kom på innlandsrutene, mens det fremdeles er pen økning i antall passasjerer på flyrutene mellom Bergen og utlandet.

Totalt reiste 2.934.813 passasjerer med rutefly til og fra Flesland i fjor. Året før var tallet 3.027.777. Med andre ord er nedgangen på nesten 100.000 passasjerer.

Men fjoråret skapte ingen ny trend i flytrafikken. Siden 2000 har Flesland mistet cirka 300.000 flypassasjerer totalt. Fjorårets statistikk er altså den dårligste siden 1995, sier analytiker Øystein Tvetene i Avinor (tidligere Luftfartsverket) til Bergens Tidende.

Totalt 3,7 millioner

Tar man med transittpassasjerer, charterflyvningene og helikoptertrafikken, hadde Flesland et samlet passasjertall på vel 3,7 millioner reisende i fjor. Det er en nedgang på 3,4 prosent sammenliknet med året før. I tillegg til innlandsrutene var det svikt i helikoptertrafikken, som er gått ned med seks prosent.

Utenlandstrafikken gikk opp med 7,8 prosent, mens chartertrafikken — hovedsakelig til Syden - økte med 14,6 prosent.

Svikten i flytrafikken kom de ni første månedene, mens passasjerene så smått begynte å komme tilbake i oktober, november og desember.

— Men da skal man huske at 11. septembereffekten førte til stor trafikksvikt i siste del av 2001. Så en oppgang mot slutten av fjoråret var derfor ventet, sier Tvetene.

Dyre flybilletter

Ifølge Tvetene har dyrere flybilletter vært en viktigere årsak til flysvikten enn terroraksjonene i USA 11. september 2001.

— Tøffere konkurranse på norske innenriksruter førte til sterk trafikkvekst fra Gardermoen åpnet til Color Air gikk over ende høsten 1999. Da fikk vi plutselig økte billettpriser igjen, kapasiteten og tilbudet ble dårligere, og trafikken gikk nedover til tross for at norsk økonomi i hele denne perioden har vært i vekst. Nå er prisene på vei nedover igjen, og lavprisselskapet Norwegian er kommet inn. Men selv ikke dette har ført til nevneverdig økt konkurranse.

— Og nå vil flytrafikken øke igjen?

— Jeg tror vi har nådd bunnen. Men jeg ser ikke for meg noen stor og umiddelbar vekst den aller første tiden, i alle fall ikke på innlandsrutene, sier analytiker Øystein Tvetene.