Den gode trenden fra sist høst fortsetter dermed også i år. Nedgangen er størst for simple tyverier med 30 prosent, men tallene går ned for alle typer forbrytelser. Lensmann Odd Dale sier til Kystradioen at tettere oppfølging av de mest aktive vanekriminelle både fra kommunen og politiets side kan være en årsak til utviklingen.