Vi kan si at intelligens er sammensatt av kunnskap, visdom og lykke, og utdype det fra denne synsvinkel. Vi kan gå et steg videre og lage en gruppe av sanne kristne og de med et mer perifert forhold til denne og betrakte intelligens ut fra det. Samme betraktning kan gjøres gjeldende for verdens religioner, for det er flere likheter med kristen filosofi enn det er motsetninger, plass vil det også være for humanetikeren.

For de sanne kristne blir saken enkel. Kunnskap er for dem å søke Guds rike og lære Bibelens bud og forskrifter, visdommen er å forsøke å leve etter disse og lykke er å glede seg over Guds skaperverk.

For oss som har et mer perifert forhold til den sanne kristendom, eller for den sak skyld andre religioner, blir nok intelligens mer komplisert.

Kunnskap er å skaffe utdanning med høyest mulig poeng. Visdommen blir å skaffe jobb høyest oppe i klatresamfunnets hierarkiske rangorden. Lykken blir å tjene penger og å skaffe flest mulig statussymboler.

Ut fra disse filosofiske betraktninger gir første gruppe verden fromme, humanitære, nestekjærlige og vennlige mennesker.

Den siste gruppen gir maktsyke ledere, bakteriologiske våpen, atombomber, forurensning, pengegriskhet og utrenskning av uønskede menneskegrupper.

For oss som ikke klarer å få med hva som er intelligens, kunne det være interessant å få en forklaring fra dem som vet det, slik at om den danske debatten skulle smitte over, vil vi være litt forberedt.

Odd A. Nilsen