Da fylkesmann Svein Alsaker kom ut av møtet med byrådet klokken 12 i dag, hadde han gitt bergenspolitikerne en viss drahjelp: Han gir dispensasjon for kravet om at kommunens må betalen ned på sitt oppsamlede underskudd neste år.

Ifølge finansbyråd Henning Warloe vil det samlede underskuddet bikke en milliard innen årsskiftet. Ifølge loven skulle kommunen betalt ned dette i løpet av de neste fire årene, men har nå altså fått ett års utsettelse.

— Den økonomiske situasjonen er så vanskelig at vi ville ikke stille krav om tilbakebetaling neste år. Nå er det viktigste å sørge for at underskuddet ikke fortsetter å vokse, sier Alsaker.

Henning Warloe fikk dermed klar beskjed om at fylkesmannen ikke vil akseptere Warloes antydninger i dagen BT om at byrådet ikke vil klare å få budsjettbalanse før i 2007.

Noe annet kunne heller ikke fylkesmannen si, all den tid loven forbyr underskuddsbudsjettering.

Ifølge byrådet vil årets underskudd bli nærmere en halv milliard kroner. Dette må dermed dekkes inn for å få neste års budsjett i balanse, noe som vil si store kutt i både drift og investeringer.