— Det er veldig hyggelig. Bygget er i en begredelig tilstand og her er vi klar til å starte. Vi har avholdt arkitektkonkurranse, alle kalkyler for nybygg foreligger, så vi håper at disse første millioner blir fulgt opp med større bevilgninger til neste år, sier universitetsdirektør Kåre Rommetveit.

Akutt behov

Han sier behovet for et nytt velferdsbygg for studenter i Bergen er akutt.

— Studentsenteret er bygget for 3000 studenter. Nå har vi 17.000 studenter.

Det er Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og SV som etter det Bergens Tidende erfarer sikrer flertall for denne oppstartsbevilgningen, som gjør det mulig å begynne arbeidet. Regjeringen må ventelig følge opp med fullfinansiering av bygget når statsbudsjettet legges frem til høsten. Et nytt studentsenter er kostnadsregnet til ca. 300 millioner kroner.

Bevilgningen til Studentsenteret er et av de konkrete resultatene av forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget. Partiene gikk fra hverandre i går kveld og er enige om ikke å uttale seg om det endelige resultatet før etter møtet i dag klokken 12.00.

Pluss 800 millioner

Etter det Bergens Tidende erfarer er det ingen krisestemning, selv om forhandlingene går på overtid. Regjeringen sikrer seg flertall gjennom å kjøre et slalåmløp i Stortinget. Rammene økes med rundt 800 millioner, men det er til å leve med i en situasjon med kraftig rentefall og økende arbeidsledighet.

Etter det Bergens Tidende erfarer har regjeringen gått med på å finansiere hele trygdeoppgjøret gjennom kutt i egne budsjettposter, men Bergens Tidende kjenner ikke til hvor det skal kuttes.

En gledelig melding for sjøfolk på supplyskip kom i går. Stortinget vedtok i fjor å utvide nettolønnsordningen til å gjelde også disse sjøfolkene, men regjeringen hadde ikke funnet penger til dette i revidert nasjonalbudsjett. Nå blir det trolig flertall for denne ordningen likevel.

Mer til rassikring

  • Det skal og være flertall for bygging av flere gassferger. Et viktig tiltak for å øke bruken av gass i Norge.
  • Det skal og være satt av 50 millioner kroner mer til rassikring.
  • Det blir og mer penger til forskning ved at det overføres ytterligere en milliard kroner til forskningsfond.
  • Regjeringen får også fullmakt til å endre permitteringslovgivningen slik at arbeidstakere ikke automatisk må sies opp etter 28 ukers permittering.

Derimot blir det ikke mer penger til kommunene. Og forslaget om å bevilge mer penger til SFO, for å hindre økning i takstene fra høsten av, får etter det BT har grunn til å tro ikke flertall på Stortinget.