I løpet av året har byrådet nesten halvert køen av dem som venter på sykehjemsplass i mer enn tre måneder.

Samtidig har også byrådet klart å gjøre et kraftig kutt i den totale sykehjemskøen. Ifølge byråd Helen Fløisand Nordeides tall ventet for et år siden 240 personer på fast sykehjemsplass i Bergen. Ved utgangen av juli i år, var det 90 færre som ventet sykehjemsplass.

De to toppolitikerne hadde valgt Fyllingsdalen sykehjem som møteplass da de gledelige tallene ble presentert for media.

Ingen kø i Fyllingsdalen

Det var ikke tilfeldig. I Fyllingsdalen er det nemlig i praksis ingen sykehjemskø. Ifølge byrådets tall var det to personer som ventet på sykehjemsplass der ved utgangen av juli. Ingen av dem har ventet så lenge som tre måneder. Det er verdt å merke seg at Fyllingsdalen har vel 28.000 innbyggere og dermed har like mange innbyggere som en middels stor by.

Lengst er køen i Åsane, Bergens folkerikeste bydel med 37.000 innbyggere. Der venter 27 personer på å få bo på sykehjem. 9 av dem har ventet mer enn tre måneder.

Blant de 150 som sto i sykehjemskø ved utgangen av juli, var det 61 personer som hadde heldøgnsomsorg. De hadde enten aldershjemsplass eller korttidsplass i sykehjem. De 89 andre ventet hjemme.

Målrettet arbeid

— Dette er resultatet av målrettet arbeid, skrøt byrådslederen da hun og eldrebyråden presenterte de nye tallene i går.

Både Strøm-Erichsen og Nordeide Fløisand understreker at både politikerne og de ansatte har jobbet bevisst med å få til en enhetlig eldresorg i byen.

— Vi har lagt vekt på at eldreomsorgen, hjemmetjenestene og institusjonsomsorgen skal ses som en enhet Det er viktig at hjemmetjenesten samarbeider godt med sykehjemmene. Vi ser at i de bydelene vi har lykkes godt med det, har vi også oppnådd resultater, sier Strøm-Erichsen.

Flere korttidsplasser

Både topp-politikerne og ledelsen ved Fyllingsdalen sykehjem mener at noe av noe av årsaken ligger i at sykehjemmet har økt tallet på korttidsplasser fra 12 til 26 plasser.

Institusjonssjef Siri Hovde forklarer at det gir mulighet for større fleksibilitet i hjelpetilbudet.

— Vi gir brukerne en korttidsplass i en periode slik at de kan få et annet hjelpetilbud og kan bo hjemme i perioder hvor de føler seg bedre og kan klare dette.

Sykehjemmet har dessuten satt i verk flere tiltak for å styrke kompetansen blant de ansatte.

Direktør for helse og sosiale tjenester i bydelen, Finn Strand, legger vekt på at det i Fyllingsdalen har vært en fordel at bydelen bare har et sykehjem, fordi det gjør samarbeidet mer oversiktlig.

— De som administrerer hjelpetiltakene både i hjemmetjenestene og på sykehjemmet, kjenner brukerne godt. Det gjør at de tid vet hvilke tiltak de har behov for.

— Likevel burde det ikke være noe som skulle hindre at resultatene kunne bli like gode også i de andre bydelene, sier han.

Også nestleder i Bergen Eldreråd, Inger Johanne Knudsen, er glad for at sykehjemskøene er blitt redusert.

— Tallene byrådet legger frem i dag, viser at vi er inne i en god utvikling, sier hun.

GLEDE: Byrådet med Anne-Grete Strøm-Erichsen i spissen kan glede seg over at sykehjemskøen i Bergen er blitt kortere.<p/> ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ