I det foreløpig ganske forfalne huset skal den diakonale stiftelsen blant annet drive åpen barnehage, en frivillighetssentral og et psykiatrisk dagsenter. Alt skjer i nært samarbeid med Fana bydel.

Setter vilkår

— Dette er helt fantastisk. Ved å få dette huset ligger alt til rette for flere aktiviteter, sier Torill Hansen Kongsbakk. Hun er daglig leder i stiftelsen som er en del av Kirkens Bymisjons tilbud i Bergen.

I flere år har Sesam ønsket å overta eiendommen på Wollert Konowsplass 1, nabohuset til kommunehuset på Nesttun. I vinter bød stiftelsen én krone for eiendommen, men styret i Bergen Bygg og Eiendom kunne ikke akseptere budet. De er pålagt å ta markedspris, og taksten for huset er 1,6 millioner kroner.

Derfor har byrådet fått saken. Før helgen ble Sesam fortalt at byrådet går inn for å selge for en krone. I dag skal saken opp under byrådets faste mandagskonferanse.

Etter det BT kjenner til kommer det til å følge flere betingelser ved kjøpet. Blant annet kan stiftelsen ikke selge bygningene videre til andre.

Alle hjerter gleder seg

Nå er ikke dette opp til byrådet alene. Bystyret må behandle saken før salget er i boks, men det er i dag liten grunn til å tro at bystyret kommer til å motsette seg byrådets sjenerøse tilbud.

Og på Nesttun er gleden stor. Her skal de kunne gi tilbud fra vugge til grav, og skape berøringspunkter mellom generasjonene.

— Mennesket trenger både å få og gi. I vår tid er det å gi det samme som å være sterk, mens det å få er litt ynkelig. Vi skal utfordre de holdningene, sier Kongsbakk.

Et viktig virkemiddel for dette er frivillighetssentralen. Den er lagt opp slik at de alle fleste både skal kunne gi og motta hjelp.

— Bare fantasien sette grenser. Her kan de unge få barnevakt, vi kan organisere følgetjeneste. Noen kan sitt hos en pasient og avlaste en pårørende, man klipper plenen eller driver eldresenteret. Bare til det siste har vi en frivillighetsgruppe på 60 personer.

Kjempedugnad

Huset Stiftelsen Sesam overtar er i dårlig forfatning. Det har stått ubrukt i fire år. For to år siden vurderte et konsulentfirma at det ville koste over to millioner kroner å pusse opp huset. Nå er kanskje prisen tre millioner kroner. Sesam har ikke pengene.

— Vi har tro på at noen kjenner noen som har en gravemaskin. Vi har tro på at noen vet om en tømrerklasse som har bruk for undervisningsprosjekt. Vi har i det hele tatt tro på at mennesker ønsker å bidra med noe og være til nytte for fellesskapet, sier Kongsbakk, og maner frem dugnad for millioner.

— Vi er nødt til å tro på at vi får det til, sier hun.

JUBLER OVER HUSKJØP: Hos Stiftelsen Sesam jubler daglig leder Torhild Hansen Kongsbakk over at stiftelsen med nytt hus skal kunne utvide sitt sosiale arbeid på Nesttun.
FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN