— Jeg ba om en halv million kroner. Dette skulle gi øket kapasitet på Haukeland sykehus og vi kunne gjenopprette tilbudet på Stord, sier fylkestannlege Inge Magnus Bruvik.

I 1999 fikk fylkestannlegen midler til å øke kapasiteten på Haukeland. Engangstiltaket skulle en gang for alle fjerne narkosekøen. I stedet vokste køen dette året. Med bedre tilbud økte pågangen.

Tilbudet forsvant i 2000. Da måtte fylkestannlegen redusere budsjettet sitt med 2,5 millioner kroner. Han fant det ikke forsvarlig å videreføre ekstratilbudet på Haukeland.

— Vi innførte en streng prioritering, sier Bruvik.

Likevel må disse pasientene behandles. Det blir svært tidkrevende pasienter, og gjerne like kostbare.

— Problemet er at det ikke kommer så tydelig frem i budsjettet.

Selv om det ikke er satt av penger til det, så har fylkestannlegen likevel opprettet et narkosetilbud på Stord. Men det kan komme til å forsvinne. Begge tannlegene på Stord har nemlig sagt opp stillingene sine.