RUNE CHRISTOPHERSEN rune.christophersen@bergens-tidende.noDermed må bergensbedriften punge ut med 150.000 kroner i erstatning, dessuten betale 90.000 kroner av mannens saksomkostninger.Bedriften har hevdet at mannen ikke klarte å tilpasse seg arbeidsmiljøet, og fikk medhold i Bergen byrett.Hjelpearbeideren har på sin side hevdet at han ikke fikk noe forvarsel, før han plutselig ble sagt opp i september 1998.Lagmannsretten er samstemt om at samarbeidsproblemene trolig skyldes mannens særegne væremåte, og hans manglende evne til å ta hint og antydninger fra montørene i firmaet. Rettens flertall legger imidlertid vekt på at arbeidstakeren ikke ble gitt mulighet til å forbedre seg, tilbakemeldingene fra ledelsen var ikke tydelige nok.Mindretallet er uenig i dette, og peker dessuten på at det i stor grad må være opp til arbeidsgiver å vurdere hvor alvorlige samarbeidsproblemene er.Retten har ikke lagt avgjørende vekt på at mannen to ganger tidligere er kommet på kant med andre arbeidsgivere.