«Han er urettmessig blitt frarøvet en vesentlig del av ungdomstidens frie livsutfoldelse. Dette må (...) anses som en betydelig krenkelse», slår Gulating lagmannsrett fast.

Retten mener denne krenkelsen er verdt en million kroner i oppreisning. Det samme kom Bergen tingrett til i juni i fjor.

Schizofren psykose

Bakgrunnen for saken er at den nå 40 år gamle mannen fra 1978 til 1989 vandret ut og inn av fengselet. Han har 16 dommer — i hovedsak vinnings- og narkotikakriminalitet - på rullebladet.

I 1989 fikk mannen diagnosen schizofren psykose. Senere er det fastslått at han var syk i hele eller vesentlige deler av den perioden han begikk handlingene han ble dømt for.

Til tross for at både dommere og andre påpekte at han trengte behandling, skjedde det ikke noe.

Retten, som omtaler saken som tragisk, slår fast at mannen var strafferettslig utilregnelig. - Til tross for at straffeforfølgning ikke skulle vært innledet mot ham, har han i stedet sonet fem år og åtte måneder i fengsel. Av denne tiden er nærmere fire år i varetekt, som anses mer belastende enn normal soning. I tillegg kommer 17 måneder i sikringsanstalt, skriver retten.

Krevde inntil 10 mill.

Retten påpeker at dersom han isteden hadde fått psykiatrisk behandling, kunne tilstanden hans blitt bedre.

At retten ikke kan slå fast med sikkerhet at han ville blitt bedre selv med behandling - sakkyndige har uttalt at prognosene var dårlige - er et av forholdene som talte mot et høyere oppreisningsbeløp.

Advokat Ole R. Berg-Olsen krevde inntil 10 millioner kroner i oppreisning.

Hordaland statsadvokatembeter mente 300.000 kroner fikk holde.

Siden 1991 har mannen vært behandlet i 10 år på Valen Sjukehus. Mannen lever nå på uføretrygd.