Av Tore Nærland, Bryne

10. oktober i år kunne vi lese følgende i Stavanger Aftenblad: En høytstående representant for Det internasjonale Røde Kors kritiserer i skarpe ordelag USAs praksis med å holde fanger internert på Guantanamo-basen på ubestemt tid. — Man kan ikke holde disse fangene innesperret på denne måten, på ubestemt tid, sier Christophe Girod, Røde Kors' øverste representant i Washington, til avisen New York Times. Røde Kors har nylig gjennomført en inspeksjon av Guantanamo-basen, der 650 fanger fra flere land, de fleste fra Afghanistan, holdes innesperret uten lov og dom. - Uvissheten om situasjonen og dens innvirkning på fangenes mentale helse er blitt et hovedproblem, sier Girod.

Røde Kors går sjelden ut med slik kritikk, men gjør et unntak denne gangen på grunn av mangel på handling fra amerikanske myndigheter, sier Girod. USA hevder at de fleste fangene er «ulovlige krigere» som ikke fortjener krigsforbryterstatus etter Genèvekonvensjonen, som regulerer slike fangers rettigheter.

En gruppe amerikanske diplomater, tidligere dommere og militæradvokater har også bedt USAs høyesterett om å gripe inn i saken. Ifølge John Gibbons, som tidligere var dommer ved en ankedomstol, får fangene overhodet ingen rettferdig behandling etter loven. - De får ikke tilgang til advokater, de har ikke fått fremstilt saken sin for retten, de svever i uvisshet. Det er et så klart eksempel på urettferdig behandling som man kan finne, sier Gibbons.

Jeg syns det er uverdig hvordan USA behandler krigsfangene fra Afghanistan. De internerer dem på Cuba for å slippe å ha dem på egen jord, og dermed helt sikkert få kritikk fra egne innbyggere.

Undertegnede representerer Bike for Peace. Vi arrangerer sykkelturer på Cuba for å fremme vennskap, rettferdighet, solidaritet og fred. Jeg treffer ofte turister på Cuba, både fra Norge og andre land, og veldig mange har som mål å besøke Guantanamobasen. Basen er omgitt med store piggtrådgjerder. Det er trist at det er sånn at dette nesten blir en turistattraksjon. Det minner om tiden med «Jernteppet» og de hemmelige atombyene i Russland, som også hadde sperringer rundt seg... Vi planlegger ny sykkeltur fra Santiago de Cuba til Havanna i januar/februar 2004. I den forbindelse har jeg fått oppfordringer fra deltakere om å legge turen så nær Guantanamobasen som mulig, og komme med et opprop til ledelsen av basen om å gi fangene en rettferdig behandling.

Jeg oppfordrer den amerikanske regjering om å rydde opp i dette så snart som mulig, og gi fangene rettferdig behandling etter loven!