I dag står lensmannen i Fana på 17. plass på Høyres bystyreliste. Utsiktene er gode til en fast plass i Gamle Rådhus 15 år etter at han sist sa takk og farvel.

— Jeg må innrømme at jeg lot meg friste av tanken på å gå til valg med en så interessant ordførerkandidat. Et profilert navn fra næringslivet - den muligheten burde både partiet og byen gripe, sier Norvald Visnes og legger til at han ser lyst på utsiktene til et maktskifte i Bergen.

Startet med Loddefjord

Det var innsatsen for nærmiljøet som førte Norvald Visnes inn i lokalpolitikken på 70-tallet. Visnes tjenestegjorde ved lensmannskontoret i Laksevåg og så på nært hold hva gigantutbyggingen av Loddefjord og Vadmyra førte til av problemer.

— Noe måtte gjøres hvis vi skulle klare å stoppe den farlige utviklingen vi så.

Etter forgjeves å ha kjempet med det kommunale byråkratiet, bestemte Visnes seg for å gripe saken an fra en annen vinkel og meldte seg inn i Høyre.

— Og det ga gjennomslag?

— Jeg synes Bergen kommune har bøtet på feilene som ble gjort i Loddefjord. Pluss at kommunen i nye utbyggingsområder har evnet å tenke mer helhetlig.

Men heller ikke politiske resultater kommer gratis. 10 timer ukentlig anslår Visnes at han bruker på politisk arbeid. I årene med både små barn og jobb i tillegg ble det tøft, innrømmer han.

Forsvarer bydelsreformen

Nå er barna voksne. - Det var egentlig nå jeg skulle startet, sier han med et smil.

I to perioder satt Visnes i bystyret, før han i 1987 valgte det enda mer lokale, nemlig bydelspolitikken. Helt ute var han imidlertid aldri. I denne valgperioden har Visnes fungert som gruppeleder for Høyre i Laksevåg bydelsstyre.

Visnes har mye godt å si om bydelsreformen. Ikke minst om hvordan den har ført til at etatene ute i bydelene evner å tenke mer helhetlig.

Tanken på et comeback i bystyret streifet ham knapt. Inntil denne Friele dukket opp.

— Har du noensinne vurdert å satse på en rikspolitisk karriere?

— Ja, det har jeg vurdert. Jeg har gjort et valg. Det viktigste for meg er å gjøre en positiv innsats i nærmiljøet, først og fremst i jobben. Derfor blir mitt politiske engasjement en slags forlengelse av jobben - i lokalpolitikken.

TROR PÅ MAKTSKIFTE: Lensmannen Norvald Visnes står på 17. plass på Høyres bystyreliste, og ser lyst på utsiktene til et maktskifte i Bergen.<p/>FOTO: ARNE NILSEN