Ett år av straffen ble gjort betinget. Det er samme som aktors påstand. Mannen må også betale tilbake hele 805.404 kroner, som han urettmessig fikk utbetalt fra Aetat over en tiårsperiode.

Ikke kynisk

Retten legger i formildende retning vekt på at mannen ikke har utnyttet Aetat, Trygdeverket eller det daværende Fjordane politidistrikt ut av ren kynisme.

Under hovedforhandlingen ga 31-åringen uttrykk for at han opplevde et sterkt press hjemmefra, og at han ikke turte fortelle at han strøk til eksamen artium. Derfra rotet han seg inn i et nett av løgner om sin videre karriere.

Belastningen var tidvis så stor at 31-åringen hadde planlagt selvmord i detalj når han en gang ville bli avslørt.