Heidi Havelin fra Arbeiderpartiet prøver å kommentere mitt innlegg med kritiske spørsmål om bybane kontra buss som jeg stilte til byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen. Ikke ett eneste av mine spørsmålsstillinger har hun for øvrig, forståelig nok, kommet inn på i innlegget sitt, — kanskje bortsett fra så vidt med formuleringen «I tillegg skal man fortette .... (langs traseen, - min presisering) » .

Avisinnlegget mitt var åpne spørsmål til byrådsleder. Dette er hun gjort oppmerksom på, og vi må forvente at hun som ansvarlig leder av byregjeringen besvarer seriøst og nøyaktig. Innlegget hadde tittelen «Byregjeringens bane - eller fo r nuftens buss? Åpne spørsmål til byråd s leder Anne-Grete Strøm-Erichsen». I disse dager kan hun også ajourføre kostnadsspørsmålene med flere utgifter og øvrig ressursbruk når hun sammen med mange andre representerer Bergen kommune som for n-te gang er på studietur til forskjellige byer i utlandet for å se på bybaner og trikker.

Et hovedoppslag i lørdags-BT var «B y banen lite populær» at oppslutningen om bybanen stuper, og at det nå bare er 29 prosent som støtter dette. Samtidig omtales NSB sine planer om tog til Flesland. Selv om jeg er tvilende til at dette kan vise seg å være gjennomførbare planer, ser vi i alle fall at forslaget om traseen om Fyllingsdalen byutviklingsmessig kan være mindre uklokt enn byregjeringens bybanetrikk-plan.

Og endelig kommenteres slike som meg i lederartikkelen i Bergens Tidende lørdag om «Populær bybane» (!) (Mitt utropstegn) der BT hevder at Bergen er en interessant by å bygge bybane i, med utsagnet «Med et mulig unntak av en del forstokkede høyrefolk og ditto næring s livsledere ...».

Vi har ikke behov for å karakterisere redaktøren og hans kolleger. Bergens Tidendes lederskribent vet tydeligvis eksakt hva som er riktig å gjøre, - også når det gjelder bybaner. Flertallet av leserne - på tross av langvarig bybanemisjonering av BT - er altså helt uenige med avisen.

Siden mitt innlegg med spørsmål til byrådslederen sto i BT sist uke, har jeg aldri tidligere noensinne opplevd maken til reaksjon fra folk flest. Jeg er blitt nedringt i fritid og arbeidstid av folk jeg ikke kjenner og som takker for innlegget. Alle ber om at det må startes en reell aksjon mot bybaneplanene. Journalister i BT er det neppe. Men sannsynligvis er det langt fra bare høyrefolk. Forstokkede er vi, mens bybanetilhengere leker med tog og tenker gammeldags byutvikling.

ROALD STIGUM OLSEN, TIDL. KOMMUNALRÅD BYUTVIKLING