To nye norske radarer bygd og skal settes i drift i løpet av 2003. Stykkprisen er rundt 12 millioner kroner.

Bømlo-radaren skal dekke Vestlandet sør for Stadt og de nære havområdene.

Rissa-radaren står på Olsøyheia i Rissa kommune. Den dekker det sentrale trøndelagsområdet og de nære havområdene.

Måler nedbøren

En værradar sender ut elektromagnetiske pulser. Når disse treffer nedbør eller partikler i luften blir noen av dem reflektert tilbake til antennen. Partiklene som reflekteres kalles ekko. Været beregnes ut fra ekkoene. Dess sterkere ekko, kraftigere blir nedbøren.

Radaren kan også måle nedbørens hastighet. Dermed kan meteorologene beregne vindretning og vindstyrke.

24 mil

En værradar har stor rekkevidde, men i praktisk bruk er overvåkningsområdet begrenset til 240 kilometer. Det skyldes jordkrumningen. De ekkoene som ligger lengst ute vil være så høyt oppe at det er vanskelig å si noe om hva som skjer nede ved bakken.

Værradaren på Goddo i Bømlo kommune ser 24 mil inn i tåkehavet. Når den kommer i drift vil gjøre skipsleia langs Vestlandet tryggere. (Foto: Meteorologisk institutt)