Jeg kan forstå hans undring. Vi har færre selvmord nå enn i 1988. Mitt perspektiv var imid-lertid bare de fireýfem siste år. Da har vi hatt en økning. I 1997 ble det begått 533 selvmord. I 1998 var tallet steget til 548 og i 1999 til 583.

Det er særlig flere menn som tar sitt eget liv. Fra 1997 til 1999 økte antall selv-mord blant menn i alderen 20 til 29 år med 40 prosent. Det var bakgrunnen for psykologenes utsagn og «skremmende øk-ning». Det var således ingen feilinformasjon i min artikkel. Nøkterne fakta lå til grunn.

TOR KRISTIANSEN