Markedssjef i BKK Nett AS, Bernhard Haukland, svarer på spørsmålene dagen etter ved blant annet å henvise til at NVE fastsetter inntektsrammen og at dette er en garanti for kundene mot at nettleien er urimelig.

Ett av spørsmålene fra NT var rettet mot muligheten for at monopolselskapet overførte midler til andre selskaper i BKK-konsernet ved at BKK Nett AS kunne «kjøpe tjenester» fra de selskaper i gruppen som er konkurranseutsatt. Svaret fra Bernhard Haukland på dette spørsmålet er at «Dersom BKK Nett hadde kjøpt dyre tjenester internt i konsernet, ville dette ha redusert vårt økonomiske resultat, men ville ikke gitt grunnlag for å øke nettleien det påfølgende år».

Jeg går ut fra at svaret betyr at BKK Nett kjøper tjenester internt i konsernet, og at det kun er i de tilfeller NVE oppfatter det slik at prisen på tjenesten er for høy i forhold til ytelsen, at en ikke godkjenner kostnaden fullt ut. Det er forståelig at NT og mange andre nå stiller spørsmål ved størrelsen på nettleien.

BKK overtok distribusjonsnettet fra Bergen Lysverker ved årsskiftet 1996/97 og argumentet var at dette ville gi stordriftsfordeler. I siste driftsåret for Bergen Lysverker var fastavgiften kr 620 pr. år og den delen av nettleien som regnes ut fra forbruk var 16,4 øre/kWh. Ved siste årsskifte ble fastavgiften satt til kr 2050 og forbruksdelen til 19,8 øre/kWh. Dette tilsvarer en økning i nettleien på 54 prosent etter at BKK overtok nettet mens den generelle kostnadsøkningen i samfunnet kun har vært 17 prosent i samme periode.

Denne prisøkningen, som ifølge BKK Nett baserer seg på inntektsramme fastsatt av NVE, kan neppe ha bakgrunn i at BKK har vesentlig lavere produktivitet enn tidligere Bergen Lysverker. Vi bør derfor få en forklaring på hvordan inntektsrammen blir fastsatt, basert på fakta om distribuert elektrisitetsmengde og kostnadsutviklingen i perioden etter at BKK overtok nettet fra Bergen Lysverker.

Markedssjefen i BKK Nett AS gjentar i et innlegg 21.11.03 at det er NVE som bestemmer inntektsrammen og at det er vanskelig å forklare hvordan denne fastsettes. Hvorfor ikke gjøre et forsøk?

Av siv.ing. Tor Arne Lunde Straumsgrend