• Voldtektsanmeldelsen mot Jensen ble henlagt i august 1995. Etter langvarig press fikk Jensen sin sak henlagt som intet straffbart forhold i 1997.
  • Han fikk 250.000 kroner i erstatning av staten i 1997. Har nå reist nok et søksmål, og krever vel 3,6 millioner, fordi han er blitt 100 prosent ufør på grunn av saken.
  • Kvinnen ble i september dømt til ni måneder fengsel på grunn av de falske anklagene hun kom med i 1994