Men tørken dei siste månadene gjer at fabrikken no må kjøpe halvparten av straumen, melder NRK Sogn og Fjordane. Og kjem det ikkje skikkeleg regnvêr innan ein måndag, vil fabrikken måtte kjøpe enda meir kraft.