GUNNAR WIEDERSTRØM gunnar.wiederstrom@bt.no— Den dårlige legedekningen på sykehjemmene er hovedårsaken til at dødssyke sykehjemspasienter tvinges i legevaktkø, sier Arne Sortevik (Frp), som leder bystyrets komiti for helse og sosial. Ukjente tall Han var helt ukjent med de tallene Bergens Tidende har skaffet til veie over legedekningen på eldreinstitusjonene i Bergen. Tallene fra kommunen avslører svært store forskjeller institusjonene imellom. I gjennomsnitt er det 160 pasienter per legeårsverk .- Dette er altfor dårlig, sier lege Bettina Husebø ved Bergen Røde Kors Sykehjem. På hennes arbeidsplass er det tre legestillinger på i underkant av 200 pasienter.- Vi har beregnet behovet til å være en stilling per 40 pasienter, sier hun. Bør styrkes Også Arne Sortevik mener legedekningen bør bli bedre. Han fikk bystyret med seg på et vedtak i desember 1999 om at det skulle legges frem en sak om styrking av legetilsynet. - Vi ønsker en legestilling per 40 pasienter. Men saken bystyret ba om den gang har vi ennå ikke sett. Jeg tok dette opp i komitien for helse og sosial 9. mai i år og ba om en forklaring. Et og et halvt år er en altfor lang reaksjonstid, sier Sortevik. Kommunens egne tall viser altså at det er langt frem før denne målsettingen er oppnådd. Skal kommunen komme i mål, trengs det over 40 nye stillinger på sykehjemmene i Bergen. Mangler bakvakt Bare ett sykehjem i Bergen har ordning med fast bakvakt som kan tilkalles ved behov. Ved fire sykehjem er det etablert samarbeid om felles legetjeneste.Elleve av institusjonene blir delvis betjent av lokale legesentre. Men hele 34 institusjoner har bare etablert ordninger med tilsynslege. Denne kan kontaktes utenom arbeidstid, men uten at legen har noen plikt til å rykke ut for konsultasjon. - Dette er altfor dårlig. Det bare understreker behovet for at vi snarest får frem en sak om legedekningen på sykehjemmene. Vi kan ikke akseptere at de aller sykeste blant oss ikke har bedre legedekning, sier Arne Sortevik. Oversikten BT har fått fra kommunen viser at det gjennomgående er de større sykehjemmene som har den beste legedekningen. Tallene viser også at aldershjemmene har langt dårligere legedekning enn sykehjemmene. Les også: Ida (86): - Ser doktoren for sjelden