Ett av forholda var jakt på feil område, det andre var skutt for stort dyr i henhold til kort, og det tredje var jakt med løshund. I det tredje tilfelle var det en fuglejeger som hadde for stort utslag med fuglehund, med både sau og rein i umiddelbar nærhet. Ett utrolig fint resulatat av jakta.

En ting ved årets jakt som ikkje er så bra, er at både oppsyn og dyremeldingsteneste har fått flere rapporter om skadeskutte dyr. Reinsdyrjegere bør bli flinkere til å ettersøke mulig skadeskutte dyr. Oppsynet vil i dagene etter jakta ha folk ute i terrenget for å prøve å legge nedpå synlige skadeskutte dyr i flokkene. Oppsynet har også under jakta funnet døde og etterlatte dyr.

Dyremeldingstenesten vil legge inn pressemeldinger som kommer fra oppsyn og andre på disse sidene i etterkant av jakta.

Jan Vidar Holte