Det er forståelig nok. Ikke desto mindre. FN har enstemmig vedtatt at Saddam Hussein må styrtes. FN, NATO, USA og andre finner trolig ingen annen utvei enn å gå til krig.

Spørsmålet man da må kunne stille til Tyskland, Senterpartiet, SV og andre som ikke er enige i FNs enstemmige vedtak er: Skal vi melde oss ut av FN?

Man kan ikke på den ene siden ville være med i FN, og så samtidig ikke ville støtte vedtak som er gjort enstemmig (eller flertallsvedtak for den slags skyld).

Tyskland, Senterpartiet, SV og andre må derfor heller spørre seg selv og folket (med en folkeavstemning) om vi bør være medlem av FN eller ikke. Kun på denne måte kan man ha et ryddig forhold til demokratiet.

NILS REITHER, BERGEN