Røykutviklingen i Olaf Ryesvei 35 gjorde at det ble slått brannalarm. Seks biler,fra Sentrum og Sandviken brannstasjon rykket ut til Møhlenpris.

— Vi satte i gang arbeidet med å tømme leilighetene for folk, bekrefter Tronn Eriksen, operatør ved alarmsentralen hos Bergen Brannvesen.

Røykutviklingen skyldtes et røyknedslag i pipen. Røyknedslag oppstår hvis skorsteinen er for kald når man fyrer. Røyken kan da slå tilbake og inn i leiligheten.