Appellen og rådene kommer fra Trond Andersen (41). Han leder ettervernstilbudet Albatross. I dag skal Bystyret avgjøre hvor mange kroner senteret får neste år. Innstillingen sier 100.000 kroner for 2003.

Summen er en skikkelig nedtur for Andersen og hans medspillere. De hadde en stund håp om 500.000 kroner neste år og like mye året etter. Det ville gitt dem langsiktighet i arbeidet.

Andersen har 25 år bak seg som rusavhengig og vet derfor bedre enn de bevilgende folkevalgte hvor offentlige midler gir best utbytte innenfor rusomsorgen.

— Det er veldig bra at byen bruker penger på lavterskeltilbud, steder der de rusavhengige får en første hjelp. Men denne innsatsen kan fort bli totalt bortkastet dersom ikke de rusfrie har et ettervern å søke til. Det er for stor ubalanse i tilbudene i dag, sier Trond Andersen til Bergens Tidende.

Vender tilbake

— Tenk deg en som står utenfor Bergen landsfengsel med 350 kroner i lommen og en plastpose i hånden. Han eller hun mangler et normalt sosialt nettverk å vende tilbake til. Men alle har vi behov for menneskelig kontakt. De tidligere rusbrukerne oppsøker da dessverre ofte dårlige miljø. Det er jo bedre enn ingenting, forklarer Andersen.

Derfor vil Albatross bygge opp et dagtilbud til dem som er blitt rusfrie. Det er ikke nok å gi behandling når folk er rusbrukere. Hvis de rusfrie får en håndsrekning, kan flere av dem slippe å vandre ut og inn av institusjonene. Mindre kriminalitet

— Erfaring viser at de som får skikkelig hjelp det første halve året som rusfrie, vil greie seg best. Det lønner seg godt for samfunnet at kriminaliteten går ned. Vi vet også at det koster rundt 2500 kroner døgnet på en behandlende institusjon. Tunge rusbrukere går ut og inn av institusjonene flere ganger i året, påpeker Andersen.

Han mener tiden er innen til fordele de offentlige innsatsmidlene litt annerledes. Ildsjelene bakom Albatross representerer et bredt spekter av relevant medisinsk kunnskap, samfunnsinnsikt og alminnelig god livserfaring. Noe av filosofien bakom Albatross er å legge vekt på rusbrukernes egne erfaringer.

— Det er vondt å tenke på at mange mennesker får et unødig usselt liv fordi politikerne ikke er villige til å satse relativt beskjedne midler. I dag har de sjansen til vise at de forstår hva ettervern dreier seg om, utfordrer Andersen.

Spesielt navn

De 100.000 kronene som kan bli utbyttet av dagens bystyrevedtak rekker ikke til stort mer enn kontorhold. I dag har Albatross en gunstig leieavtale med Vestkanten i Loddefjord, men folkene i Albatross har hele byen som virkefelt. Senteret jobber med informasjon til eksempelvis sykepleierskoler, andre skoler og til borettslag i tillegg til det daglige ettervern for dem som vil forbli rusfrie.

Det noe spesielle navnevalget Albatross forklarer Andersen slik:

— Når sjøfolkene så at Albatrossen fulgte båten deres, kjente de seg trygge på at skuten ikke ville gå ned.

UTFORDRER: Trond Andersen utfordrer politikerne til å endre på pengefordelingen innenfor rusomsorgen og han garanterer god avkastning på pengebruken. <small>FOTO: HELGE SUNDE</small>