— Det er tvungen mekling for gifte par som har barn, og som skal gå fra hverandre. Men slik mekling er uforpliktende, og tar bare 4-5 timer. Det finnes ingen sanksjonsmuligheter mot dem som ikke stiller opp, sier Frode Thuen til Bergens Tidende.

Psykologi-professoren ved Universitetet i Bergen har i mange år forsket på samlivsbrudd og barns reaksjoner på at foreldrene skiller lag.

— Vi antar at rundt 20 prosent av foreldrene som skilles, sliter med til dels alvorlige konflikter i forhold til barna. For disse har vi ikke et godt nok system. Av hensyn til barna er det viktig at man tvinger partene til å bli enige, før sakene få komme så langt som hendelsen i Kvinnherad er et eksempel på. Den viser en situasjon som har kommet fullstendig ut av kontroll. I slike saker er det barna som er de store taperne, sier Frode Thuen.