Å skrive på lederplass at Høyesterett hadde gode grunner for å la moren få eneansvaret for barna, når en kan lese i deres avis at moren også har bortført barna med barnevernet sin hjelp, i tillegg til andre klare saksbehandlingsfeil, blir jeg svært opprørt. Jeg håper inderlig at deres lederartikkel i fremtiden blir mer edruelig. For dette hadde jeg ikke forventet av en opplyst mann som redaktøren skal være.

SVEIN ARNE GRØNNEVIK