• Flere trafikkulykker er blant annet et resultat av omleggingen av kjøreopplæringen fra 1995. Den førte til færre kjøretimer og flere ulykker, sier kjørelærer Geir Rognsvåg. Han får støtte av UP-sjef Leon Nordanger.

Geir Rognsvåg mener samferdselsministerens plan for bedre trafikksikkerhet er mangelfull hvis den ikke omtaler trafikkutdanning.

Flere og mer effektive fotobokser og større fokus i politiet på trafikksikkerhet er noen av tiltakene statsråden kom frem til etter gårsdagens krisemøte med blant annet Trygg Trafikk og politiet tirsdag.

— Det viktigste vi kan gjøre er å styrke kjøreopplæringen, sier Rognsvåg. Han representerer den største sammenslutningen av trafikkskoler i Bergen, Førerkortsentralen.

Flere fotobokser

Etter krisemøtet lanserte samferdselsminister Torild Skogsholm i går flere tiltak som skal hindre flere ulykker på veiene.

Kjørelærer Rognsvåg reagere på at ingen nevner trafikkutdanningen med ett ord.

— Folk roper etter høyere straffer og mer kontroll, men det vil ikke løse problemet. Vi må gjøre noe med de underliggende årsakene til at folk kjører stygt i trafikken, sier Rognsvåg.

Han tror ikke at fotobokser vil få ned farten.

— Folk behandler fotobokser slik de behandler fartshumper. Farten går ned på den aktuelle strekningen, og blir høyere når de har passert. Rognsvåg vil ha flere timer undervisning, slik at kjørelærerne kan utdanne sjåførene bedre.

— Det ble en omlegging i kjøreutdanningen i 1995. Den førte til at de obligatoriske kjøretimene utenom glatt- og nattkjøring ble redusert fra 18 timer til fem. Det var etter denne omleggingen at ulykkestallene begynte å stige kraftig, sier Rognsvåg.

UP-støtte

Kjørelæreren får støtte fra UP-sjefen i Hordaland og Sogn og Fjordane, Leon Nordanger.

— Omleggingen i 1995 forutsatte at de unge skulle lære mer av foreldrene. Det har ikke fungert, sier Nordanger. Han mener ungdommen lærer foreldrenes uvaner fra baksetet.

— Det er noe galt med holdningene til mange sjåfører. Det å kjøre raskere enn fartsgrensene regnes ikke som et lovbrudd. Det merker ungdommene, sier Nordanger som er enig i at kjøreopplæringen bør utvides.

Nordanger tror likevel at tiltakene til samferdselsministeren vil få ned ulykkestallene.

— Men hvis vi skal gjøre noe med holdningene til sjåførene, må vi gjøre noe mer i tillegg, sier han.

Skjuler seg selv

Geir Rognsvåg tror ikke at det er kjørelærerne selv som har skylda for de økende skade- og dødstallene i trafikken.

— Vi var uenige i det nye regelverket som kom i 1995, men gjør vårt beste. Mindre timetall gir oss kortere tid til å se hvordan eleven virkelig oppfører seg i trafikken. Mange skjuler sitt virkelige jeg, og kjører slik de tror vi vil at de skal kjøre. Da vi hadde flere kjøretimer var dette lettere å se, sier Rognsvåg.

Han tror at det kan være aktuelt å få andre grupper inn i undervisningen.

— Det er flere enn oss kjørelærere som kan noe om risikovurdering. Kanskje burde psykologer dras inn i arbeidet, foreslår han.