Sjøfartsinspektør John Ramsøy etterforsker saken og avgjør om det bør tas ut tiltale mot rederen, opplyser avdelingsdirektør Norvald Moltubakk i Sjøfartsdirektoratet.

Ethvert rederi har plikt til å rapportere om grunnstøtinger og andre unormale hendelser.

— Det er en alvorlig sak ikke å melde fra, ettersom brudd på reglene kan lede til at slike hendelser holdes skjult, sier Moltubakk.

— Reglene på dette området er helt klare. Når en sertifisert båt får en skade, skal man straks gå til nærmeste nødhavn og melde fra til Sjøfartsdirektoratet. Deretter skal vi vurdere om båten er sjødyktig og kan gå videre, sier distriktssjef Magne Rødland i Sjøfartsdirektoratets 2. distrikt, som strekker seg fra Lindesnes til Stadt.

Reder Svein Ivar Vinnes var alene om bord i MS «Nordic» da grunnstøtingen skjedde fredag i 17-tiden. MS «Nordic» kan ta opptil 54 passasjerer, men turen med passasjerer var avsluttet før grunnstøtingen.

— Jeg trodde ikke det var nødvendig å melde fra, siden jeg ikke hadde passasjerer om bord, og det bare dreide seg om en mindre skade på to propeller, sier Vinnes.

— Sertifikatet blir automatisk inndratt når båten er skadet. Vi skal se på skipet tirsdag, og vurdere hva som må gjøres før rederen får tilbake sertifikatet. Så må sjøfartsinspektøren vurdere om det har foregått noe strafferettslig feil, og eventuelle konsekvenser av det, sier Rødland. I dag vil både sjøfartsinspektøren og Sjøfartsdirektoratet inspisere skipet, som ligger ved kai i Fusa.