I en kommentar til misforståtte oppslag om virile meksikanere, omtaler Erling Gjelsvik arrangementet på følgende måte: "For i bunn og grunn består denne maritime mønstringen ikke av annet enn vakre skip som klapper til kai og trauste bergensere som vandrer langs skutesiden og myser."Vi som har arbeidet i nær kontakt med organisasjonen bak arrangementet, International Sail Training Association (ISTA), gjennom mange år vet at arrangementet er noe langt mer. I sin tale under åpningen av arrangementet i Bergen fokuserte byrådslederen nettopp på betydningen av organisasjonens arbeid: "Jeg berømmer International Sail Training Association for den viktige arena som de unge gis under regattaen, hvor de i fellesskap møter utfordringer og i fellesskap søker å løse dem. Gjennom Cutty Sark Tall Ships Race bidrar ISTA i høy grad til å fremme internasjonal forståelse og gir unge mennesker impulser til i sine sammenhenger å bidra til økt gjensidig forståelse."De store årlige seilskipsmønstringene har siden slutten av 1970-tallet hatt deltakelse også av russiske skip. I den kalde krigens periode var seilskipssamlingene en arena for fellesskap mellom unge mennesker på tvers av politiske skillelinjer og konflikter. Betydningen av de impulser som de mange tusen unge som deltok som mannskap på skipene fikk, skal ikke undervurderes. De årlige seilskipssamlingene har gitt vesentlige bidrag til økt samhandling og bidradd til den endringsprosess som ledet fram til Berlin-murens fall.En sentral skikkelse innenfor ISTA som bidro til å få med de øst-europiske er den legendariske polskfødte Janka Bielak som også var i Bergen under seilskipsflåtens besøk. Hun har for sitt arbeid mottatt ordener i mange land og er på alle måter en svært viktig skikkelse innenfor ISTA. Under flåtens besøk i Bergen ble Janka Bielak vist særlig oppmerksomhet i ulike sammenhenger.Betydningen av seilskipsflåtens besøk i den enkelte by vil variere. Flåten besøkte bl.a. Belfast i 1991. Jeg besøkte for kort tid siden Belfast og spurte en sentral skikkelse i byen om han husket seilskipsflåtens betydning. Han svarte meg følgende: "Det var i kjølvannet av flåtens besøk at fredsforhandlingene startet."For befolkningen i Belfast var seilskipsflåtens besøk med å synliggjøre at det er mulig å ha fellesskap på tvers av politiske, religiøse og politiske skillelinjer.I 1996 besøkte flåten en russisk by for første gang, St. Petersburg. Besøket var svært viktig for byen og den politiske betydningen illustreres ved at presidenten i USA ga den amerikanske marinens seilskip "Eagle" ordre om å gå til mønstringen i St. Petersburg. Skipet hadde i utgangspunktet helt andre planer i det aktuelle tidsrom. I 2003 besøker flåten på ny St. Petersburg i forbindelse med byens 300-årsjubileum. Flere av de stolte seilskipene er hjemmehørende i byen, bl.a. "Mir".Under seilskipenes besøk i Bergen var det viktigste arrangementet "Crews Party" i Arenum.2500 unge mennesker fra 20 land ble ristet sammen i et vel gjennomført arrangement.Under "Cruise in company"-etappen fra Ålesund til Bergen utvekslet skipene mannskaper nettopp for å bidra til bedre internasjonal samhandling.Den gjeveste prisen som utdeles ved etappens avslutning er "Cutty Sark-trofeet". Trofeet gis til det mannskapet som i størst grad har bidradd til å fremme kameratskap og forståelse på tvers av politikk og religion.Under flåtens besøk i Bergen ble pressen invitert til å være med på et selskap om bord på den danske skuten "Jens Krog". Den danske skuten hadde invitert mannskapet fra "Shabab Oman" om bord til pannekaker og fellesskap. Det var en skikkelig forbrødring som fant sted. Det var ingen pressefolk som kom til selskapet.For oss som har sittet med ansvaret for seilskipsflåtens besøk er det disse sidene ved arrangementet som har motivert oss sterkest til å legge til rette for en skikkelig velkomst.Vi er stolt og glad over den velkomst som skipene og deres mannskaper er blitt gitt i Bergen. Men vi har vært forundret over en del av de vinklinger som flåtens besøk har blitt gitt av media.Av Audun Øiestad,Leder av Arbeidsutvalget for Cutty Sark Tall Ships Race 2001 i Bergen