Jeg tok opp lommeboken og ga det han ba om. Etter at han hadde fått disse kronene, så sier han til meg: «Nå i Påsken har to av kameratene mine tatt livet sitt. En har hengt seg,» forklarte han. Han klarte ikke mer.

Alle disse var sosialklienter.

Er det virkelig mye å gi dem kr 3200 for hver enkeltforsørger for måneden?

Jeg tenker tilbake på forslaget fra AUF om å gi dem 80 prosent av minstepensjonen fra folketrygden.

Man snakker i disse dager om en verdig død. Hva med et verdig liv for alle borgere i Norge?

Jeg har en litt annen vinkling på satsene enn AUF: Kommunene er presset nok fra før. Hadde det ikke vært en idé og betalt dem over folketrygden. Personlig går jeg inn for at hver enkeltforsørger får kr 5000 pr. måned over folketrygden.

Ikke det at sosialkontorene skal legges ned, de er i høyeste grad berettiget.

Jeg nevnte et verdig liv. Det var som vår gode Nordahl Grieg skrev «Vi er så få her i landet». Med andre ord så trenger vi hver eneste en.

Borgerne i Norge og de norske myndigheter bør gi disse mennesker et verdig liv og at man viser storsinn mot dem.

JAN H. MYKSVOLL

BERGEN