AV ODD E. RAMBØL

Statistisk sentralbyrå melder nå at arbeidsledigheten har passert 100.000 og at antall ledige og på tiltak øker med 100 personer hver dag. I tillegg er omtrent 50.000 delvis sysselsatt eller på arbeidsledighetstiltak.

På toppen av dette opplever vi at til tross for løfter om bedre skole, bedre helsetilbud, flere barnehageplasser, sykehjemsplasser m.m., så går nå for første gang antall ansatte i disse sektorene tilbake. Regjeringens politikk har allerede gitt oss massearbeidsledighet i privat sektor, nå øker ledigheten også i offentlig sektor. Det er kanskje det regjeringen mener når den hevder at den fører en «helhetlig politikk».

Det er derfor all grunn til å minne om noen av yndlingsuttrykkene og slagordene til partiene i den sittende høyreregjering: «Enkeltindividet», «et varmere samfunn», «mennesket i sentrum», osv osv.

100 enkeltindivider, i sentrum, i et varmere samfunn, blir arbeidsledighet hver dag. Dette er vel det eneste området hvor man klart og tydelig kan se effekten av regjeringens politikk, at den «virker», for å bruke en formulering fra enkelte regjeringspolitikere.

At Høyres omtanke for enkeltindividet er avgrenset til visse sosial lag, det er ikke noe nytt, og Sponheims Venstre skal spares for kommentarer, men Kristelig Folkeparti blir for meg en gåte: var det dette de mente med et varmere samfunn?