Det jeg ble vitne til i forbindelse med dette landsmøtet skremte meg. Her var det en rekke folk som tydeligvis bare hadde et forsett: Hindre å få inn en nestleder som hadde litt andre meninger og en litt annen alder enn de som allerede var der fra før, og hadde vært der i mange år. Hadde ikke LO-leder Gerd-Liv Valla stått på i innspurten hadde heller ikke resultatet blitt at så mange unge faktisk kom inn i de styrende organer i Arbeiderpartiet.

Jeg har det samme inntrykket av Arbeiderpartiet i Bergen. De ungdommene som har sagt sin mening, og gjerne på tvers, skvises ut. Selv Grete Knudsen, som hadde vært med i mange år, ble kritisert når hun hadde sin selvstendige mening, og nå sist: finansbyråd Trond Tystad og gateprest Thor Brekkeflat er inne på en delt innstilling når det gjelder bystyrelisten fra Ap.

Jeg forstår godt at antall tilhengere går nedover. Tystad og Brekkeflat er personer ungdom og folk utenfor de etablerte støttegruppene gjerne ser på som naturlige skikkelser i bypolitikken. Samtidig står de støtt på arbeiderbevegelsens idégrunnlag. De er ekte sosialdemokrater, står for noe, tar en fight og står oppreist. Anne-Grete Strøm-Erichsen burde hviske noen hver i øret at hun må ha med seg både arbeidsføre og utadrettete mennesker, om Ap skal ha den minste sjanse til å holde på makten i Bergen.

Etter min mening burde Ap sette opp Thor Brekkeflat som Ap sin ordførerkandidat. Det ville gi viktige signaler om at Arbeiderpartiet står for viktige verdier. Det ville også gi litt temperatur til valgkampen mot Høyres Herman Friele. Høyre kjører frem en høyt profilert person som Herman Friele som ordførerkandidat. Næringslivet i Bergen er helt klar på sin støtte til ham, og Ap må tenke nytt. Bedriftene vil ikke denne gangen stemme inn Anne-Grete Strøm-Erichsen når de har muligheten til å få sin egen kandidat. Da må Ap se seg om i sin egen midte etter folk som representerer alternativ, og som står for verdier.

Terje Ohnstad gjør sikkert en grei jobb internt i Ap, men det betyr ingenting når han fremholder syn i Morgensol-saken som gjør at folk både føler avsmak og avmakt.

Thor Brekkeflat står for de riktige verdiene. Han er solid og står for solidaritet fremfor egennytte, som det politikken skal favne om. Anne-Grete Strøm-Erichsen må ikke passivt se at Ap i Bergen ødelegges av ulike fraksjoner som vil ha bort alt mangfold. Kommer Ap frem med en endelig liste som har plassert for eksempel finansbyråd Trond Tystad på sidelinjen, er det Arbeiderpartiet som taper. Som tilskuer til den prosessen som pågår nå, er det utrolig at partiet fortsatt synes å leve i den tro at folk ikke følger med. Det gjør vi, og det skal vi vise i valg.

Av Ingrid Røen