Etter at redningsmannen Torstein Hagen hadde tatt veien til San Francisco for å lede Royal Viking Line, overtok hans nestkommanderende Rolf Skaarberg på midlertidig basis hjørnekontoret på Bradbenken. Men overraskende nok var det den utflyttede og Oslo-bosatte shippingmannen Bjørn Wilhelmsen som ble Bergenskes nye administrerende direktør.

Lukten av honning

Så gikk det slag i slag. Royal Viking Line der Bergenske og Nordenfjeldske eide 50 prosent av aksjene hver, ble solgt.

Etter først å ha satt opp en avtale med investeringsbanken J. H. Whitney & Co. fra USA verd 1,8 milliarder, kom Kloster på banen og snappet cruiseselskapet for vel 240 millioner dollar. Bergenskes andel av fortjenesten ble 350 millioner kroner.

Orkla sikret seg 10,4 prosent av aksjene. Fred. Olsen hadde en 8,6 prosent stor aksjepost. Bergenserne selv hadde nå solgt seg ned til 16,5 prosent av aksjene. Formannen i bedriftsforsamlingen, skipsbygger Frantz Mjellem, trakk seg i protest. Han var ikke på linje med de store aksjonærene.

Bergen Bank finansierte

Bergen Bank og Sparebanken Oslo Akershus lånte villig ut nær en kvart milliard kroner til Blystad-brødrene. Mot slutten av august 1984 var de kommet opp i 51 prosent av BDS-aksjene. De kom imidlertid ingen vei med ledelsen. Tvert imot kom Bergenskes «venner» til hjelp. Investa ville hjelpe Bergenske gjennom å kjøpe det opp og fusjonere med sin egen shippingvirksomhet. Kosmos og Platou Invest viste også interesse, mens Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab i Trondheim sammen med den trønderske Forenede-gruppen eide knapt 10 prosent av aksjene.

Brutte løfter

Det ble overraskende nok Kosmos i Sandefjord som trakk det lengste strået etter at Investa/Vesta ble utmanøvrert. Blystad-brødrene tjente 20 millioner på sine oppkjøp, og trakk seg. 12. november var slaget tapt. Kosmos fikk flertall for fusjon, og den da så mektige Kosmos-sjefen Bjørn Bettum kom til Bergen for å fortelle media om hvordan det skule satses stort i Vestlandets hovedstad. Det ene løftet etter det andre ble brutt, som så ofte før i slike saker.

DBS ble fusjonert inn i Kosmos, og ut kom et nytt datterselskap, minus alle verdiene, Det Bergenske Dampskibsselskab AS.

Samtidig ble Bergenskes tidligere partner i Trondheim partert av sementgiganten Norcem som kom inn etter at Blystad-brødrene også der måtte gi tapt. En del av restene, Nordenfjeldske Shipping AS, ble lagt inn i det nye Bergenske som datterselskap etter at Kosmos kjøpte det for 290 millioner kroner.

Etter hvert raknet det helt. Reiselivsnæringen og shippingfolk på Vestlandet etablerte Norway Line som overtok passasjerfarten Bergenske hadde på Nordsjøen. Da passasjerfarten på Nordsjøen etter hvert ble liv laga igjen, så kom Kosmos med et kjøpstilbud, og overtok alt sammen.

Senere overtok Seatrans Bergenskes andel i det felles skogsprodukttransportselskapet Forest Transporteres. Slepebåtene ble solgt til Bukser & Bjergningsselskapet i Oslo. Tankflåten var overført til Sandefjord.

Rolf Skaarberg på banen

Men Rolf Skaarberg ga ikke opp. Sammen med ledelsen i restene av Bergenske, forsøkte han å få kjøpt det gjenværende, et land— og sjøkonsern med en årsomsetning på 1,5 milliarder kroner. Kosmos besluttet seg for å godta tilbudet, men ombestemte seg. Rest-Bergenske havnet i stedet hos sine gamle nordnorske rivaler, Troms Fylkes Dampskibsselskap, Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskap og Det Stavangerske Dampskibsselskab. Deres bud var på 305 millioner kroner.

I dag er rest-Bergenske, under navnet Nor-Cargo AS, landets største transportselskap på land og sjø.