Utvidelsen «bekrefter Wenche Fossens påstand om at EU er et solidaritetsprosjekt» og det er liten tvil om at det nye EU fortjener en ny EU-debatt.

EU er i utvikling. Framtidskonventet er i full gang med sitt arbeid med å lage en grunnlov for EU, og har foreslått navnebytte til Europas Forente Stater. Utvidelsen med 10 nye medlemsland sett i sammenheng med krav om et mer beslutningseffektivt EU fører til flere flertallsbeslutninger og maktforskyvning i de store landenes favør. Ja, EU er definitivt i forandring.

Men har ja-sida noen grunn til å være overrasket over denne utviklingen? EU har holdt stø kurs i flere tiår — for frihandel og overnasjonalitet. Det at flere er med på dette prosjektet revolusjonerer på ingen måte EUs traktatfestede grunnlag om fri konkurranse til enhver pris, og på bekostning av velferdsordninger og miljø.

Og hva er egentlig definisjonen på et solidaritetsprosjekt? EUs eventuelle nye medlemsland vil bli påtvunget en omfattende markedstilpasning økonomisk og politisk, blant annet gjennom innføringen av den økonomiske monetære union (ØMU) og hele EUs regelverk. Det er stor fare for at en slik omlegging fører med seg større sosial utrygghet og gjøre det vanskeligere for de kommende medlemslandene å ha et selvstendig demokrati. I tillegg må nye unionsmedlemmer vente i ti år før de oppnår de rettighetene dagens EU-land har.

Forsøket på å forenkle EU-debatten ned til et spørsmål om å samarbeide eller ikke samarbeide er håpløs. Det er åpenbart av vi ikke ønsker et Norge som er isolert fra resten av verden - heller ikke Europa. Spørsmålet er hvilken form vi ønsker oss av dette samarbeidet og EU er ikke svaret. Internasjonalt samarbeid i institusjoner som FN og muligheten til å spille en selvstendig rolle i organisasjoner som Verdens handelsorganisasjon kan ikke gå i glemmeboka i en debatt om «Samarbeidet».

Vi har all grunn til å være misfornøyd med vårt forhold til EU i dag, men det finnes andre alternativer til EØS-avtalen enn et EU-medlemskap. Vi trenger en åpen Europa-debatt som ikke utelukker mellomstatlige alternativer.

Maria S. Walberg, leder i Ungdom mot EU