Det vil bli organisert som en stiftelse under det foreløpige navnet «Media/Individ Instituttet». Med solide støttespillere fra næringslivet regner en med et budsjett på 10 millioner kroner.

Leder i interimsstyret Jørgen M. Grønneberg sier han ikke er i tvil om at det er behov for en førstelinetjeneste hvor folk får veiledning om juridiske, mediemessige og ikke minst personlige spørsmål. Flere sentrale folk fra pressen er skeptisk til denne blandingen av forskning og kamp for medienes mange ofre.

Det er klart at rollene som forsvarere og forskere kan være problematiske, men dette er et spørsmål som kan organiseres på plass. Vi mener de sentrale medieaktører i Norge selv må ta skylden for at et slikt initiativ er på trappene. Ideen ble utløst av Tønne-saken, men vi kjenner alle til folk som ligger igjen langs veien etter en runde i medienes søkelys. Pressen har motsatt seg alle forsøk på å organisere et medieombud eller finne andre gode ordninger.

Det er flere faktorer som bidrar til å skape medieofre. Kommersialiseringen av mediene er et hovedord her. I tillegg kommer manglende medieetiske kunnskaper og holdninger hos mange journalister. Vi skal heller ikke glemme at slett journalistisk håndverk også er en del av bildet.

Pressen bør hilse det nye initiativet velkommen. Det vil utvilsomt bidra til å skjerpe medienes årvåkenhet og gjøre det vanskeligere å slippe unna egne feil. Vi vil fort finne ut om dette «medieskapte» instituttet forsvarer sin plass i et urolig norsk mediefarvann.

GEIR MAGNUS NYBORG,

GENERALSEKRETÆR I FAMILIE & MEDIER — KRISTENT MEDIEFORUM KKL