Det er faktisk slik tilstandene er i dette landet. UNICE (Union of Industrial and Employers' Confederation of Europe) har offentliggjort en undersøkelse de har foretatt, og denne viser at en arbeider i Norge med vanlig lønn kun sitter igjen med inntekten av to dagers arbeid etter skatt. Slik kan det ikke fortsette.

I et av verdens rikeste land får innbyggerne kun utbetalt lønn for to av fem dagers arbeid, resten tar staten. Høyre sier at nok er nok. Nå må skattene og avgiftene ned, og statens utgifter må kuttes tilsvarende. Dette landets innbyggere trenger ikke flere politikere som ser det som sin soleklare rett å ha hendene gravd dypt ned i din og min lønningspose og grafse til seg stadig mer penger. Norge trenger politikere som sier nok er nok og som evner å forvalte våre skatte— og avgiftspenger på en bedre måte enn de som styrer i dag. Skatte- og avgiftsnivået må senkes!

SILJA EKELAND,UNGDOMSKANDIDATHØYRE