Lindbergs store synd er å anbefale å begrense inntaket av kullhydrater, matvarer som brød, korn og poteter. I stedet anbefaler han protein og litt fett.

I vårt samfunn med sterkt økende antall av overvektige mennesker og økende antall sukkersykepasienter, er det avgjørende å komme frem til et adekvat kosthold.

Fedon Lindberg får det til å koke hos norske kostholdsguruer når NRK utroper ham til Norges fremste ekspert på helsekost og ernæring.

Fra midten av 50-årene hadde jeg tallrike pasienter med behandlingstrengende overvekt. Mine medarbeidere og jeg vurderte systematisk mange typer behandling, i form av dietter, medikamenter og forskjellige operative inngrep. Vi vurderte ulike årsaker til problemene, og dette ble gjenstand for mange publikasjoner og foredrag. Et viktig arbeid som ble publisert var «Fettrik avmagringskost» (Bassøe, Seim, Whitford, Nor. Lægefor. Tidsskrift 98 957-960, 1978).

Dette er på linje med Lindbergs tanker og funn, og dietten var meget effektiv.

Jeg gratulerer Fedon Lindberg med hans resultater, som er basert på solide kunnskaper. Jeg har vurdert hans litteraturlister, samt hans observasjoner og erfaringer, og de stemmer helt overens med våre, publisert i 1978. Det finnes hos meg ingen tvil om at han er en dyktig lege med topp kvalifikasjoner, også i ernæringsvitenskap.

Fettfattig kost er farlig. Jeg har behandlet 600 pasienter med anorexia nevrosa, og det karakteristiske for disse pasientene er forhøyet kolesterol. Dette omtales også i litteraturen. På vår fettrike avmagringskost steg ikke kolesterolverdiene, men fortsatte å være normale. Triglyceridverdiene (fettstoffer i blod) sank imidlertid til normale verdier. Det er et viktig funn, med tanke på utvikling av hjerte-kar-sykdommer.

Jeg ønsker Fedon Lindberg lykke til i hans videre arbeid.

HANS H. BASSØE, PROFESSOR EMERITUS, DR. MED., SPESIALIST I INDREMEDISIN OG ENDOKRINOLOGI