Er det for å spille på den internasjonale arena — eller er det for å gjøre det som navnet tilsier; å forsvare landet?

De prestisjeprosjekter som ambisiøse politikere og «ja menn» i Forsvarets overkommando nå legger opp til for Hæren, Marinen og Luftforsvaret er i hovedsak rettet mot internasjonal tjeneste til fortrengsel for nasjonale stridskrefter på land, sjø og i luften.

Dette nye Forsvaret vil ha en avansert teknologi, men det er lite som tyder på at høyteknologi er det som ene og alene vinner slagene i et terreng som vårt. Det kan være betimelig å minne om at USA med sin tekniske ekspertise tapte krigen i Vietnam, og at Sovjet med sin moderne krigføring ble slått av lette frigjøringsstyrker i Afghanistan.

At politikerne nå vil utradere MTB-våpenet og redusere våre landmilitære styrker til 100.000 mann inklusive Heimevernet, må man visst være politiker for å skjønne og akseptere. Det påstås at invasjonstrusselen nå er ikke-eksisterende for de nærmeste 20 årene, men vet Godal og hans likesinnede noe om hva som rører seg i hodene til Sirinowskij og likesinnede?

Det må være et tankekors for politikerne og de store papirfeltherrene i Forsvarets overkommando at vår nabo Finland med et forsvarsbudsjett som er nøyaktig halvparten av vårt, ved mobilisering stiller 800.000 mann til landforsvaret, en slagkraftig marine - hovedsakelig moderne MTB-er og et flyvåpen med blant annet 64 moderne jagerfly mot Norges nå 47 F16 fly. Kan det være en mulighet for at vårt forsvarsbudsjett på 25 milliarder kroner i altfor høy grad er belastet med ikke-stridende foretak som byråkrati, staber og planutvalg?

Sentraliseringen og byråkratiseringen av Forsvaret som vi nå er vitne til, vil også føre til at befal og mannskaper mister tilhørigheten til sine lokale avdelinger - og videre vil, dersom de foreslåtte forslag blir gjennomført, forsvarsviljen til vårt folk bli vesentlig redusert, foruten at motivasjonen hos storparten av Forsvarets befal og mannskaper blir fullstendig torpedert.

Det er stortingsvalg til høsten, og jeg vil anmode velgerne om å notere seg hvilke partier og politikere som vil gå inn for å bygge Forsvaret ned til «avanserte» miniavdelinger.

HÅKON JOYS,KAPTEIN (R)