Det er fantastisk hva de har fått til med BP-stasjonen. Den er tilbakeført til en BP-stasjon fra 1950-årene. De har så vidt jeg vet helt klare planer om å tilbakeføre denne stasjonen til en såkalt MIL-stasjon anno 1928. Denne gjengen har vist i praksis at de får ting til — og de bør absolutt få overta Esso-stasjonen i Nygårdsgaten.

Av artikkelen i BT ser jeg at det er inngått et samarbeid med Bergen Veteranvogn-Klubb og det gjør det hele enda mer interessant. Tenk på hvilket unikt område dette kunne bli! En restaurert MIL/BP-stasjon fra 1928 samt en Esso-stasjon fra begynnelsen av 1920-årene. Og midt mellom disse to det gamle, staselige funkisbygget fra 1938 hvor Auto 23 var lokalisert til langt ut på 1970-tallet. Alle disse byggene burde få en form for vernestatus. Det er ikke mye igjen av det opprinnelige på Nedre Nygård - også av den grunn bør kommunen overlate stasjonen til denne gruppen!

JAN ERIK EDVARDSEN