På den måten skal forbrukerne få mulighet til å velge bort det selskapet som bruker størst ressurser på å sabotere Kyotoavtalen.Bensinforhandlernes Bransjeforbund har hevdet i pressen at de frykter at Essokampanjen vil ramme arbeidsplasser. Men, dersom folk velger å ikke tanke hos Esso på bakgrunn av en informasjonskampanje – er det ikke da Esso sin egen, lyssky politikk som truer arbeidsplassene, og ikke organisasjonene som står bak kampanjen?Fra 16. til 28. juli i år møtes verdens regjeringer i Bonn. Der skal de forsøke å sluttføre forhandlingene om Kyotoavtalen, som forplikter verdens rike land til å redusere sine utslipp av klimagasser. I helsides avisannonser i USA oppfordrer Esso verdens regjeringer til ikke å ratifisere Kyotoavtalen, samtidig som selskapet forsøker å undergrave FNs klimapanels vitenskapelige autoritet. Esso krever at fattige land skal redusere sine klimagassutslipp, til tross for at det er de rike som har skapt klimaendringene. Selskapet hevder vi har for lite kunnskap om klimatrusselen til å handle nå, selv om 2000 av verdens fremste klimaforskere mener det er 60-90 prosent sannsynlighet for at vi allerede i dag opplever virkningene av menneskeskapte klimaendringer. Esso lever av klimaendringer, og det ønsker selskapet tydeligvis å fortsette med, for Esso investerer ikke i fornybar energi. Esso er ikke troverdig når selskapet opptrer som politisk aktør i miljøspørsmål – de har rett og slett for mye olje på hendene. Det er derfor selskapet frykter, og motarbeider, en forpliktende avtale som Kyotoavtalen. De 18 norske organisasjonene og ungdomspartiene som står bak Essokampanjen mener forbrukerene har rett til å vite at Esso setter verdens fremtid i fare – utelukkende for å bevare sin egen profitt. Ville du satt deg på et tog hvis du visste at det var 60-90 prosent sannsynlighet for at toget skulle kollidere før det kom fram? Det er et slikt tog Esso nå forsøker å få verden med på. Det er en Esso-stasjon nær deg – tenk før du tanker -– og se etter plakater som støtter Kyotoavtalen.Bak Essokampanjen står følgende organisasjoner: Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Norges Naturvernforbund, Framtiden i våre hender, Attac, WWF-Norge, Greenpeace, Natur og Ungdom, Changemaker, FIVAS, Latin-Amerika-gruppene i Norge, Regnskogsfondet, RU, AUF, Senterungdommen, Unge Venstre, SU og KrFu. Av Berit Kristoffersen,kampanjekoordinator for Essokampanjen