Denne «feilskriften» gir imidlertid et langt bedre uttrykk for realitetene i Høyres politikk enn den opprinnelige avisoverskriften fra Høyres landsmøte: «Erna vil presse mer av kronene». For det er kvinnelig arbeidskraft — «konene» i de såkalte trøste og bære-yrkene som først og fremst vil bli rammet av Solbergs press.

Innenfor pleie og omsorg er det små muligheter til å rasjonalisere uten at det går ut over kvaliteten på tjenestene. Når gamle blir liggende i skitne bleier, må legges tidlig, det er knapp tid til mating m.m. - så er ikke det tegn på ineffektivitet eller manglende hjertelag, men det er rett og slett for få hender i forhold til alt som skal gjøres.

Erna Solberg mangler åpenbart evnen til å sette seg inn i arbeidssituasjonen til de mange kvinnene som sliter i helse- og pleiesektoren. Hun mener de ikke løper fort nok, derfor skal de konkurranseutsettes.

Hva vil det si å bli konkurranseutsatt: Hvert annet eller tredje år skal arbeidsplassen din ut på anbud. Det kan bety at om firmaet du er ansatt i taper i anbudskampen, så står du uten jobb. Noen vil nok kunne få jobb i det nye firmaet, men det nye firmaet vil selvsagt foreta en del «omorganisering», enhver kan jo da gjøre seg tanker om det er 55-åringen, eller 35-åringen, som vil få være med på ferden videre. Dette skal man gjennom hvert andre eller tredje år, til «omorganisering» eller pensjon innhenter oss.

For noen må jo finansiere Høyres skatteløfter. At Høyre ønsker å overlate denne delen av «jobben» til lavtlønte i tunge yrker, overrasker ikke, heller ikke at Frp er med på ferden, men at også KrF støtter en slik politikk - det stiller valgløftet om et varmere samfunn i et merkelig lys.

ODD E. RAMBØL