Nå går hun til angrep på fylkespolitikerne og mener de er mer opptatt av sin egen posisjon. Hun kaller dem i et oppslag i Bergens Tidende 6. mars for reformbremser. Og følger opp med salven om at fylkespolitikerne ikke er opptatt av forholdet til brukerne og de tjenester som fylkeskommunene skal levere. Dette er det rene og skjære tøv fra en kommunalminister som tydelig ikke har fått med seg de synspunktene som er kommet frem om betydningen av det folkevalgte regionale nivå.

I en fart som kan beskrives som «en dampveivals med racermotor», kjører Erna Solberg sitt eget løp og Høyres løp. Hun gjør om på Stortingets forutsetninger. Hun lytter tydeligvis ikke på motargumenter innen egen regjering. Hun durer frem etter prinsippet «slutt og forvirr meg med facts — jeg har allerede inntatt mitt standpunkt». Jeg forsvarer ikke den nåværende fylkeskommune og min posisjon som fylkespolitiker. Derfor må jeg òg ta klar avstand fra Erna Solbergs insinuasjon om fylkespolitikernes motiv.

Det er ikke fylkespolitikernes egeninteresser det står om: Det det står om er desentralisering av makt og at vi skal ha et regionalt nivå som på demokratisk nivå er underlagt folkevalgt kontroll.

Det høres flott ut at en skal delegere oppgavene til kommunene, men er ikke dette å kaste blår i øynene på folk? Når hennes personlige rådgiver, den tidligere fylkespolitiker Roger Iversen, reiser land og strand rundt og lover både det ene og det andre til kommunene, bør det ringe en bjelle. Og det kan være grunn for å stille noen spørsmål.

Uansett regjering; når har kommunene fått full kompensasjon og rammer som har vært lovet når det gjelder reformer og andre «smarte» ordninger som er blitt tilbudt kommunene? Ifølge referat i Hardanger Folkeblad har Roger Iversen vært i Hardanger og lovet broer og tunneler til kommunene om de «gjør som Erna sier». Har ikke den nåværende regjering mer enn nok med å innfri løftene som ble gitt i valgkampen om samferdselsmidler, kollektivmidler og annet som ble lovet og gjentatt i Sem-erklæringen?

Slik Erna Solberg tydelig vil ha det, med et svekket folkevalgt regionalt nivå, blir det økt sentralisering og mer makt overført til statens representant i fylkene, fylkesmannen. Vi har jo på enkelte nivå sett hvilken bremse deler av den forvaltningen har påført viktige oppgaver i regionen.

Fylkesmannsinstituttet er ikke under folkevalgt kontroll. En styrker derfor ikke demokratiet, en øker bare antallet byråkrater. Og en ting til: Det blir flere og flere såkalte ikke-folkevalgte politikere rundt omkring. Nei, Erna Solberg, slutt med å kalle fylkespolitikere reformbremser, sørg heller for å få fart i arbeidet med å utvikle det regionale nivået i større enheter og styrk det demokratiske og folkevalgte nivå.

Av fylkestingsmedlem Arne Jakobsen (Ap), Bergen