Av Björn Olav Roaldseth

Erna Solberg er uten tvil et handlingsmenneske, en politiker alle må legge merke til uansett hvor politisk bevisstløs en ellers måtte være. BT har i fredagens utgave en leseverdig leder i så måte.

Hun er i sannhet en politiker som vi — i motsetning til Hagen - vet hvor vi har. «Jern-Erna» blir hun visst kalt, og det er godt at vi har «noe jern» blant de folkevalgte som for det meste består av middelmådige både - og- politikere, for å låne en betegnelse fra lederen i BT. Dermed har jeg ikke sagt at jeg er enig med verken Høyre eller Erna Solberg i tykt og tynt. Men hvilket parti og hvilken politiker er man noen gang 100 prosent enig med? Vel, da sett bort fra at en ikke er politisk bevisstløs.

Vi trenger flere handlingsmennesker på så vel Tinget som i kommunepolitikken. Derfor kan Bergen nå glede seg over at Friele er ordførerkandidat. Men misunnelige tunger (tunger som dessverre finnes overalt i vårt samfunn, i stats- og kommunale institusjoner, sågar i den borgen kalt Universitetet som skal være landets høyeste etiske lærestol) vil ha det til at Friele ikke er noen politiker. Og da møter en jo plutselig spørsmålet: Hva er en politiker?

Friele har allerede proklamert at han i løpet av sin periode som ordfører vil snu Bergens stadige store underskudd til tall med positivt fortegn. Er ikke det å være politiker?

«Kaffekongen» blir han visst kalt, og kaffe vet man sikkert hva er på Rådhuset. Kanskje han etter ordførerperioden blir kalt Bergens «redningskonge»?