Tiltalte har sittet i varetekt siden drapet den 4. oktober 1999. 48-åringens svigerinne og kollega døde etter å ha blitt stukket med kniv.De psykiatrisk sakkyndige har vært utenige om hvorvidt manen var strafferettslig tilregnlig da drapet ble begått. Diskusjonen har gått på om mannen hadde sterkt nedsatt bevisshet grunnet søvnmangel eller beruselse. 9 sakkyndige har arbeidet med saken. De to første psykiatrisk sakkyndige som ble oppnevnt konkluderte med at mannen ikke var strafferettslig tilregnlig, grunnet søvnmangel. Dette ble underkjent av Rettsmedisinsk kommisjon, og to nye sakkyndige ble oppnevnt. Deres konklusjon ble at 48-åringen kunne traffes. Dette ble lagt til grunn for Riksadvokatens bestemmelse om å ta ut tiltale om forsettelig drap. Voss heradsrett har satt av to uker til rettsaken.